Urban Living Lab

Plataforma abierta y transdisciplinar de reflexión sobre el territorio, la ciudad y sus ciudadanos.

CIUTAT, ART EFÍMER I FALLES I+E [cat-es] | Merxe Navarro

Facebooktwitterby feather

Amb motiu de la invitació per part de Ricardo Ruiz i Maria Miralles em van fer per participar amb un article al Llibret de la Falla Castielfabib-Marques de Sant Joan 2016, vaig reflexionar al món de les falles i, en concret, de paper de les falles i+e. Aquest article va rebre el premi Carles Cortina 2016 otorgat per Lletres Falleres, organisme centrat en la difusió de la llengua valenciana als llibrets de falla i patrocinat per l’Ajuntament de València, l’Academia Valenciana de la Llengua i la Diputació de València.

Una definició clàssica de l’art seria, en essència, la d’un element artificial amb una voluntat comunicativa. Aquest concepte s’ha vist més o menys inalterat des del principi de la humanitat, no obstant això, l’artista sí que ha vist com la seua situació en la societat ha anat canviant al llarg dels segles. És durant el Renaixement quan es desvincula l’artista de l’artesà i és, a dia de hui, quan l’artista té la llibertat que li permet el mercat per a crear. Açò em planteja la següent qüestió: tots els artistes fallers creen art? O, almenys, ho fan en tots els seus monuments?

A l’art es cerca un canvi intencionat a l’espectador després d’admirar o d’experimentar una obra. Des del meu punt de vista i seguint aquest criteri, no totes les falles que es cremen el 19 de març aconsegueixen aquest impacte en el visitant. M’atrevisc a dir que aquest fet ve directament relacionat amb dos condicionants, d’una banda, amb el fet que l’artista faller ha de menjar i d’altra, l’escala de prioritats que tinga la comissió que l’haja contractat.

merxe-falla2

Amb tot això, tampoc veig necessari que cadascuna de les falles que es planten siguen art en si mateixes i per si mateixes. És la unió de totes elles el que genera una modificació de l’espai públic en el qual ens relacionem els habitants de la ciutat. El canvi d’ús d’aquest tauler de joc del nostre dia a dia és el que fa que el conjunt de totes elles siga considerat art. Per què? És experimentant en el seu conjunt quan ens veiem alterats: veiem d’una altra forma la nostra ciutat, descobrim noves formes d’experimentar-la. Ens canvien.

No per això cal deixar de destacar el paper que han pres les falles I+E en els últims anys pel que fa a la seua qualitat d’art per si mateixes, no solament en el conjunt. Confesse que no he eixit indiferent de la meua trobada amb cap d’elles. M’han fet reflexionar sobre temes que no m’havia plantejat fins a aquest moment. Per a mi, han fet art.

Si repassem el llistat dels artistes fallers que van formar part de la categoria I+E de l’any 2015, s’observa que la professió principal d’aquests no és, generalment, la ideació i construcció de falles. Entre ells hi ha arquitectes, sociòlegs, artistes plàstics, il•lustradors, etc. I no crec que açò siga casual. Les aportacions que generen la combinació d’altres professions creatives a les formes tradicionals de les falles han generat magnífics exemples d’una nova-vella forma de fer les coses.

D’altra banda, si en el cinema, l’art en general, la televisió o la premsa, s’ha tingut que canviar el format per a continuar sent atractius al públic, perquè no haurien de fer-ho també les falles? En un món tan estimulat com hui en dia, l’espectador s’ha acostumat a que es cride un poc més la seua atenció. Les falles tenen moltes eines per a aconseguir-ho: l’impacte del missatge a transmetre, la materialitat, la relació del monument amb l’espai públic, la reflexió de l’artista a partir de la seua obra. No ens trobem en el mateix segle XXI en les falles que en la resta de la nostra realitat? I no em referesc a les modes, em referesc a formes de fer. Un exemple seria tindre consciència del context ambiental en el qual ens trobem, no contribuint en la crema dels monuments que emeten gasos nocius per a l’atmosfera, una cosa intrínseca de la festa.

Els monuments ja no poden limitar-se a fer una crítica sarcàstica i fàcilment oblidable per l’espectador, han de canviar-li d’alguna forma per a aconseguir cridar la seua atenció. Posar el focus en temes que en el dia a dia no haja reflexionat, cercar el seu reflex en contextos als quals no es troba habituat. Traure-ho del seu estat de confort.

Des del meu punt de vista d’arquitecta, fa temps que m’he plantejat una sèrie de qüestions al voltant del món de les falles. Les relacions urbanes generades entre diferents comunitats que conviuen en un mateix espai i les fórmules d’aprofitament de la ciutat coexistents en el temps són les principals eines amb les quals treballem els arquitectes. Per aquest motiu, és lògic que haja crescut el meu interès per les falles. També em resulta curiós que, sent que els valencians tenim inculcats des de ben xicotets que l’art, almenys durant 5 dies a l’any, és propietari d’un lloc privilegiat a l’espai públic, on els monuments guanyen la batalla en la seua ocupació al principal posseïdor del nostre sòl, el cotxe, substituint-lo amb un lloc per a la crítica, per a expressar el que ens molesta o ens sembla digne de lloança, on s’exposa perquè tothom ho veja, no obstant això, aquest esperit no ha sigut traslladat al disseny de gran part de la nostra ciutat. No es veu la seua empremta més enllà dels 5 dies de festa gran i la majoria del nostre art urbà queda relegat a les redones. Com pot ser?

Durant els anys que va durar la meua formació d’arquitecta mai vaig sentir la paraula falles en un context acadèmic, ni tan sols en l’assignatura que vaig cursar sobre art urbà. Com pot ser?

Els arquitectes som formats perquè l’escala urbana siga un dels nostres camps de joc i, per contra, un laboratori d’experimentació urbana com són les falles es menysprea en l’escola de València. Com pot ser?

merxe-falla1

Mentre que en diferents parts del món l’ocupació d’experimentacions artístiques en el context urbà ha aconseguit modificar i generar una indústria al seu voltant que ha envaït tots els aspectes de la ciutat, el món faller s’ha mantinguts estanc durant dècades. Com pot ser?

Amb la finalitat de documentar-me he repassat la història de l’art efímer en la ciutat de València i, igual que en altres ciutats espanyoles, el Barroc va ser un dels seus cims de creativitat. Amb motiu de visites de monarques i de festejos dels Sants patrons de la ciutat es construïen, per només uns dies, pinacles, portades adossades a edificis i tot tipus d’elements que engalanaven la ciutat. En iniciar-se el segle XVIII i amb els fets turbulents d’aquell segle, la pràctica d’aquest tipus de construccions va ser deixada de costat a la majoria de les ciutats, sent València una d’elles. No obstant això, els primers registres que es tenen de les falles pertanyen al segle XVI, però no és fins a principis del segle XX i durant el mateix, que les festes no han arribat a la dimensió actual. Així que podríem dir que portem dècades d’avantatge en comparació amb altres ciutats quant a intervencions d’art efímer en l’espai públic.

merxe-falla3

Les falles són un món complex, encara més per a algú com jo que les ha viscudes sempre des de la barrera. Vertebra als veïns del seu entorn, gestiona l’espai públic, genera crítica i organitza esdeveniments. I és gràcies a les comissions que han apostat per les falles I+E que som cada vegada més els que ens hem sentit atrets per aquesta forma d’entendre la festa des d’una perspectiva que resulta molt més àmplia del que s’experimentava les últimes dècades. Per tot això, que el protagonisme que han pres els festivals d’art urbà a València siga cada vegada major no és casual. Al cap i a la fi, ocupar l’espai públic amb un art crític i durant un període limitat de temps, forma part del nostre ADN.

Ara hem de prendre les determinacions que configuraran la festa i la nostra ciutat en el futur. Treballar junts o continuar amb camins separats llevat d’excepcions? És una pràctica habitual entre les ciutats emergents, com podria considerar-se València, el fet de basar gran part del seu creixement a les indústries creatives. Atés que encara sent una ciutat amb una escala menor que Barcelona, Madrid, Londres o París, les nostres necessitats creatives no paren de créixer exponencialment. Per aquest motiu sorgir del camp de l’experimentació en el qual es troben les falles I+E no fa més que crear punts de trobada entre els membres d’aquesta indústria creativa i els de les falles.

merxe-falla4

El treball en xarxes socials que duen a terme comunicadors individuals o col•lectius de gent propera a les festes aconsegueix que la barrera entre els que viuen i els que pateixen les falles vaja diluint-se i aconseguint entreveure un enteniment entre tots dos. La necessària obertura del món de les falles, no solament a altres disciplines artístiques, si no a altres latituds en les quals puguem trobar punts d’unió entre la nostra tradició i altres punts de vista, aconseguirà fer arribar la nostra festa més tradicional a un espai privilegiat i immaterial per a la humanitat.

Continuant amb la idea anterior i a manera de finalització, propose una comissió d’honor per a aquestes falles I+E formada per homes i dones, estrangers i espanyols, arquitectes i artistes, amenitzats per una banda d’acompanyament que no toca instruments. Es tracta de personatges que si bé d’una primera impressió pot semblar que no tenen res a vore amb el món de las falles, la seua forma de desenvolupar el treball fa que estiguen molt a prop d’elles.

En primer lloc, propose a Glenn Murcutt, arquitecte australià amb estudi unipersonal centrat en habitatges unifamiliars i premi Pritzker 2002. Anant més enllà d’aquesta descripció superficial ens trobarem amb els treballs d’un arquitecte on podem observar que el context, la mesura de les coses i la importància que té l’ús de materials tradicionals per a aconseguir un menor impacte ambiental són elements propis de les falles I+E. L’íntima i plena confiança entre l’arquitecte i el client dóna com a resultat verdaders vestits a mesura de l’últim.

Com a membre destacada d’aquesta comissió nomenem a Esther Ferrer, d’origen basc i establida a París. És una artista conceptual que treballa des de finals dels 60 realitzant performances amb la ciutat com a escenari. En la seua obra, el context, els materials reciclats, la crítica i la ideació d’un nou món tenen tot el protagonisme, al igual que a les falles I+E. La forma en que es relaciona l’artista amb el context on situa les seues performances modifica l’espai al menys momentàniament, i el subjecte les experimenta de forma permanent.

El següent torn es per a Shigeru Ban, l’arquitecte xinés premi Pritzker 2014 i que basa el seu treball en el coneixement del material amb el qual treballa, esprement el seu rendiment per a aplicar-ho als seus projectes. El camp d’experimentació que han sigut les falles I+E ha ampliat les mires, una segona vegada, dels materials: portar-los al seu propi límit, experimentar, jugar, en definitiva, arribar a un port on tot es pot aconseguir.

Finalitzaré la comissió amb Eva Prats, arquitecta formada a l’escola de Barcelona i a l’estudi d’Enric Miralles. Actualment forma l’ estudi Floresprats, on l’obra construïda és el vehicle del pensament que justifica la seua existència. Els artistes fallers utilitzen les seues construccions i obres com materialització dels seus pensaments i idees, per aquest motiu trobe tan proper el seu treball. Una idea fixa darrere de tot el treball, un mètode per desenvolupar-la, una experimentació per tal de forçar el límit de la idea.

I com a banda d’acompanyament, els darrers guanyadors del premi Turner, el col·lectiu anglès d’arquitectes Assemble. Els seus treballs sempre son recoltzats per la comunitat on treballen, que per la seua banda, forma part de la ideació de les seues obres. Al tindre tan en compte a la comunitat per a la que treballen, aquestes obres formen part de la seua vida i història.

A la fi, hem de continuar treballant-nos el camí que ens portarà al lloc on volem anar com a societat i com a ciutat. Un lloc on les nostres tradicions es respecten i miren cap endavant. Un lloc on la nostra natura i forma de fer les coses seran les que definiran el nostre futur.

No més imposicions, no més eines alienes a nosaltres. Ens ho mereixem, ens ho devem.

Merxe Navarro

merxe-falla6

Aquest artícle fou publicat a la web personal de la Merxe Navarro, Brutalment Valencià: “Ciutat, art efímer i falles I+E

CIUDAD, ARTE EFÍMERO Y FALLAS I+E [es] | Merxe Navarro

Con motivo de la invitación por parte de Ricardo Ruiz y Maria Miralles me hicieran por participar con un artículo al Libreto de la Falla Castielfabib-Marques de San Juan 2016, reflexioné al mundo de las fallas y, en concreto, de papel de las fallas i+e. Este artículo rebién el premio Carles Cortina 2016 otorgat por Letras Falleras, organismo centrado en la difusión de la lengua valenciana a los libretos de falla y patrocinado por l’Ajuntament de Valencia, l’Academia Valenciana de la Lengua y la Diputación de Valencia. Texto originalmente redactado en Valenciano.

Una definición clásica de l’art sería, en esencia, la d’un elemento artificial con una voluntad comunicativa. Este concepto s’ha visto más o menos inalterado desde el principio de la humanidad, no obstante, l’artista sí que ha visto como su situación en la sociedad ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Es durante el Renacimiento cuando se desvincula l’artista de l’artesà y es, en día de hoy, cuando el artista tiene la libertad que le permite el mercado para crear. Esto me plantea la siguiente cuestión: todos los artistas falleros crean arte? O, por lo menos, lo hacen en todos sus monumentos?

En el arte se busca un cambio intencionado en el espectador después de admirar o experimentar una obra. Desde mi punto de vista y siguiendo este criterio, no todas las fallas a que se queman el 19 de marzo consiguen este impacto en el visitante. Me atrevo a decir que este hecho viene directamente relacionado con dos condicionantes; por una parte, el hecho de que el artista fallero debe comer y por otra, la escala de prioridades que tenga la comisión que lo haya contratado.

Con todo eso, tampoco veo necesario que cada una de las fallas que se plantan sean arte en si mismas y por si mismas. Es la unión de todas ellas lo que genera una modificación del espacio público en el que nos relacionamos los habitantes de la ciudad. El cambio de uso de este tablero de juego de nuestro día a día es lo que hace que el conjunto de todas ellas sea considerado arte. Por qué? Es experimentando en su conjunto cuando nos vemos alterados: vemos de otra forma nuestra ciudad, descubrimos nuevas formas de experimentarla. Nos cambian.

No por eso hay que dejar de destacar el papel que han tomado las fallas I+E en los últimos años por lo que respecta a su calidad de arte por si mismas, no solamente en el conjunto. Confieso que no he salido indiferente de mi encuentro con ninguna de ellas. Me han hecho reflexionar sobre temas que no me había planteado hasta este momento. Para mí, han hecho arte.

Si repasamos el listado de los artistas falleros que formaran parte de la categoría I+E del año 2015, se observa que la profesión principal no es, generalmente, la ideación y construcción de fallas. Entre ellos hay arquitectos, sociólogos, artistas plásticos, ilustradores, etc. Y no creo que esto sea casual. Las aportaciones que generan la combinación de otras profesiones creativas a las formas tradicionales de las fallas han generado magníficos ejemplos de una nueva-vieja forma de hacer las cosas. Por otro lado, si en el cine, el arte en general, la televisión o la prensa, se ha tenido que cambiar el formato para continuar siendo atractivos al público, porque no deberían hacerlo también las fallas? En un mundo tan estimulado como hoy día, el espectador se ha acostumbrado a que se llame un poco más su atención. Las fallas tienen muchas herramientas para conseguirlo: el impacto del mensaje a transmitir, la materialidad, la relación del monumento con el espacio público, la reflexión de el artista a partir de su obra. ¿No nos encontramos en el mismo siglo XXI en las fallas que en la resto de nuestra realidad? Y no me refiero a las formas, me refiero a formas de hacer. Un ejemplo sería tener conciencia del contexto ambiental en el que nos encontramos, no contribuyendo en la crema de los monumentos que emiten gases nocivos para la atmósfera, una rasgo intrínseco de la fiesta.

Los monumentos ya no pueden limitarse a hacer una crítica sarcástica y fácilmente olvidable por el espectador, deben cambiarle de alguna forma para conseguir llamar su atención. Poner el foco en temas que en el día a día no haya reflexionado, buscar su reflejo en contextos a los que no se encuentra habituado. Sacarlo de su estado de confort.

Desde mi punto de vista de arquitecta, hace tiempo que me he planteado una serie de cuestiones alrededor del mundo de las fallas. Las relaciones urbanas generadas entre diferentes comunidades que conviven en un mismo espacio y las fórmulas de aprovechamiento de la ciudad coexistentes en el tiempo son las principales herramientas con las que trabajamos los arquitectos. Por este motivo, es lógico que haya crecido mi interés por las fallas. También me resulta curioso que, siendo que los valencianos tenemos inculcados desde muy pequeños que el arte, por lo menos durante 5 días al año, es propietario de un lugar privilegiado en el espacio público, donde los monumentos ganan la batalla en su ocupación al principal poseedor de nuestro suelo, el coche, sustituyéndolo con un lugar para la crítica, para expresar el que nos molesta o nos parece digno de proclamación, donde se expone para que todo el mundo lo vea, no obstante, este espíritu no ha sido trasladado al diseño de gran parte de nuestra ciudad. No se ve su huella más allá de los 5 días de fiesta grande y la mayoría de nuestro arte urbano queda relegado a las rotondas. ¿Cómo puede ser?

Durante los años de mi formación como arquitecta nunca oí la palabra Fallas en un contexto académico, ni tan siquiera en la asignatura que cursé sobre arte urbano. ¿Cómo puede ser?

Los arquitectos somos formados para que la escala urbana sea uno de los nuestros campos de juego y, por contra, un laboratorio de experimentación urbana como son las fallas se menosprecia en la escuela de arquitectura de Valencia. ¿Como puede ser?

Mientras que en diferentes partes del mundo la ocupación de intervenciones artísticas en el contexto urbano ha conseguido modificar y generar una industria a su alrededor que ha invadido todos los aspectos de la ciudad, el mundo fallero se ha mantenido estanco durante décadas. ¿Cómo puede ser?

Con la finalidad de documentarme para este artículo, he repasado la historia de el arte efímero en la ciudad de Valencia y, igual que en otros ciudades españolas, el Barroco fue uno de sus cimas de creatividad. Con motivo de visitas de monarcas y de festejos de los Santos patrones de la ciudad se construían, por solo unos días, pináculos, portadas adosadas en edificios y todo tipo de elementos que invadían la ciudad. Al iniciarse el siglo XVIII y con los hechos turbulentos de aquel siglo, la práctica de este tipo de construcciones fue dejada de lado a la mayoría en las ciudades, siendo Valencia una de ellas. No obstante, los primeros registros que se tienen de las Fallas pertenecen al siglo XVI, pero no es hasta principios del siglo XX y durante el mismo, que las fiestas no han llegado a la dimensión actual. Así que podríamos decir a que llevamos décadas de ventaja en comparación con otros ciudades en cuanto a intervenciones de arte efímero en el espacio público.

Las Fallas son un mundo complejo, aún más para alguien como yo que las ha vivido siempre desde la barrera. Vertebra a los vecinos de su entorno, gestiona el espacio público, genera crítica y organiza acontecimientos. Y es gracias a las comisiones que han apostado por las Fallas I+E que somos cada vez más los que nos hemos sentido atraídos por esta forma de entender la fiesta desde una perspectiva que resulta mucho más amplia del que se experimentaba las últimas décadas. Por todo eso, que el protagonismo que han tomado los festivales de arte urbano en Valencia sea cada vez mayor no es casual. Al fin y al cabo, ocupar el eespai público con un arte crítico y durante un período limitado de tiempo, forma parte de nuestro ADN.

Ahora debemos tomar las determinaciones que configurarán la fiesta y nuestra ciudad en el futuro. ¿Trabajar juntos o continuar con caminos separados salvo excepciones? Es una práctica habitual entre las ciudades emergentes, como podría considerarse Valencia, el hecho de basar gran parte de su crecimiento a las industrias creativas.

El trabajo en redes sociales que llevan a cabo comunicadores individuales o colectivos de gente próxima a las fiestas consigue que la barrera entre los que viven y los que sufren las fallas vaya diluyéndose y consiguiendo entrever un entendimiento entre ambos. La necesaria apertura del mundo de las Fallas, no solamente a otros disciplinas artísticas, si no a otros latitudes en los que podamos encontrar puntos de unión entre nuestra tradición y otros puntos de vista, conseguirá hacer llegar nuestra fiesta más tradicional a un espacio privilegiado e inmaterial para la humanidad.

Continuando con la idea anterior y a modo de finalización, propongo una Comissió d’Honor para estas Fallas I+E formada por hombres y mujeres, extranjeros y españoles, arquitectos y artistas, amenizados por una banda de acompañamiento que no toca instrumentos. Se trata de personajes que si bien de una primera impresión puede parecer que no tienen nada que ver con el mundo de laso fallas, su forma de desarrollar el trabajo hace a que estén mucho a cerca de ellas.

En primer lugar, propongo a Glenn Murcutt, arquitecto australiano con estudio unipersonal centrado en viviendas unifamiliares y premio Pritzker 2002. Yendo más allá de esta descripción superficial nos encontraremos con los trabajos de un arquitecto donde podemos observar que el contexto, la medida de las cosas y la importancia que tiene el uso de materiales tradicionales para conseguir un menor impacto ambiental son elementos propios de las Fallas I+E. La íntima y plena confianza entre el arquitecto y el cliente da como resultado verdaderos trajes a medida de el último.

merxe-falla5Como miembro destacada de esta comisión nombramos a Esther Herrero, de origen vasco y establecida en París. Es una artista conceptual que trabaja desde finales de los 60 realizando performances con la ciudad como escenario. En su obra, el contexto, los materiales reciclados, la crítica y la ideación de un nuevo mundo tienen todo el protagonismo, al igual que a las Fallas I+E. La forma en que se relaciona la artista con el contexto donde sitúa sus performances modifica el espacio, al menos momentáneamente, y el sujeto las experimenta de forma permanente.

El siguiente turno es para Shigeru Band, el arquitecto chino premio Pritzker 2014 y que basa su trabajo en el conocimiento del material con el que trabaja, exprimiendo su rendimiento para aplicarlo a sus proyectos. El campo de experimentación que han sido las Fallas I+E ha ampliado las miras, una segunda vez, de los materiales: llevarlos a su propio límite, experimentar, jugar, en definitiva, llegar en un puerto donde todo se puede conseguir.

Finalizaré la comisión con Eva Prats, arquitecta formada la escuela de Barcelona y en el estudio de Enric Miralles. Actualmente forma el estudio Floresprats, donde la obra construida es el vehículo del pensamiento que justifica su existencia. Los artistas falleros utilizan sus construcciones y obras como materialización de sus pensamientos e ideas, por este motivo encuentro tan próximo su trabajo. Una idea fija detrás de todo el trabajo, un método por desarrollarla, una experimentación para forzar el límite de la idea.

Y como banda de acompañamiento, los penúltimos ganadores del premio Turner, el colectivo inglés de arquitectos Assemble. Sus trabajos siempre son respaldados por la comunidad donde trabajan, que por su parte, forma parte de la ideación de sus obras. Al tener tan en cuenta a la comunidad para la que trabajan, estas obras forman parte de su vida e historia.

Al final, debemos continuar trabajándonos el camino que nos llevará al lugar donde queremos ir como sociedad y como ciudad. Un lugar donde nuestras tradiciones se respetan y miran ningún adelante. Un lugar donde la nuestra naturaleza y forma de hacer las cosas serán las que definirán nuestro futuro.

No más imposiciones, no más herramientas ajenas a nosotros. Nos lo merecemos, nos lo debemos.

Merxe Navarro

Este artículo se publicó en la web personal de Merxe Navarro, Brutalment Valencià: “Ciutat, art efímer i falles I+E

About Mª Mercedes Navarro

Sóc arquitecta, curiosa professional i valenciana encara que amb un bon fons de Cadis, Terol i Bilbao.Treballe construint la millor cara de la meva ciutat, València, i faig divulgació en xarxes socials a través del hashtag # brutalmentvalencià (http://merxenavarro.com/). A través d'ell em proposo mostrar una altra manera de mirar la Comunitat Valenciana, revelant tresors que ignorem i reconèixer el que ja sabíem, apreciar-ne els llums i no assenyalant només els seus ombres, que és una cosa, tots sabem, tan valencià.

2 Comments on “CIUTAT, ART EFÍMER I FALLES I+E [cat-es] | Merxe Navarro

 1. saber mas
  16/10/2018

  No habia vuelto a leer tu sitio web por un tiempo, porque me pareció que era pesado, pero los últimos posts son de buena calidad, así que supongo que voy a añadirte a mi lista de sitios web cotidiana. Te lo mereces amigo. 🙂

  Saludos

 2. Pia Chalamanch
  29/03/2017

  Benvinguda Merxe a Urban Land. Un plaer trobar-te per aquí i llegir-te :)) Brutalment interessants les teves reflexions. Un petó molt gran.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Información

Artículo publicado el 29/03/2017 por y etiquetado , , , , .

colabora

Esta plataforma está abierta a la colaboración de cualquier persona o organización interesada en la investigación sobre el territorio y los entornos urbanos.
escríbenos en urbanlivinglab.net@gmail.com

archivos

Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Twitter

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook